Chemiczne czyszczenie sieci c.o.

INFORMACJA

Dotycząca stosowanej przez „FOLO-SERWIS” technologii czyszczenia kotłów i sieci c.o.

 

Zakład: „Folo-Serwis” wykonuje chemiczne czyszczenie kotłów i instalacji c.o., polegające na usuwaniu kamienia kotłowego oraz luźnych osadów z powierzchni wewnętrznych kotłów i instalacji c.o.

Do wykonania zabiegu stosujemy środek RADINER zawierający inhibitor korozji RENOCORR. Jest to jedyny środek umożliwiający skuteczne wykonanie usługi bez konieczności podgrzewania zładu. Technologia ta była chroniona patentem RP Nr 131506 i posiada pozytywną opinię Ośrodka Badawczo- Projektowego Budownictwa „BISTYP” w Warszawie. Pozytywna jest również opinia Zespołu Rzeczoznawców SITChem NOT w Gdańsku. Środek stosowany przez nas był badany na Wydziale Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych Politechniki Gdańskiej i wynik tych badań jest pozytywny.

Środek posiada pozytywny atest higieniczny, wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie. W trakcie wykonywania prac stosujemy aktywny system płukania sieci po wykonanym czyszczeniu.

Stosowanie w czasie czyszczenia zmiennego kierunku cyrkulacji zwiększa efektywność czyszczenia oraz pozwala na wykonywanie prac bez konieczności rozkryzowywania sieci. Wykonujemy na bieżąco badania kąpieli czyszczącej, a wyniki badań dołączymy do protokołu odbioru prac.

Zabieg nie jest uciążliwy dla mieszkańców i trwa około jednej doby. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą wykonującą te prace od ponad 20 lat.

Po wykonanym zabiegu w pełni neutralizujemy wypracowaną kąpiel czyszczącą.

Wartość usługi obliczamy na podstawie pomiaru pojemności zładu – dotyczy sieci c.o. Wartość  czyszczenia kotłów wyliczamy indywidualnie, zależnie od wielkości kotła oraz jego typu.

Każdorazowo przedstawiamy technologię czyszczenia sieci lub kotłów. Wymienione wyżej dokumenty dołączymy również do protokołu odbioru prac.

 

Kontakt telefoniczny:

600 334 490 Specjalista d.s. technologii czyszczenia kotłów i sieci c.o.

691 504 019 Piotr Gałczyński – właściciel Folo-Serwis

 

TECHNOLOGIA

Chemicznego czyszczenia sieci c.o. i jej hydrodynamicznego płukania przez „Folo Serwis”

 

 1. Powiadomienie użytkowników sieci o terminie rozpoczęcia czyszczenia z zaleceniem informowania wykonujących o ewentualnych przeciekach.
 2. Spuszczenie wody z instalacji i pomiar pojemności zładu.
 3. Włączenie zestawu pompowego do sieci c.o.
 4. Napełnienie sieci wodą i wypłukanie luźnych osadów.
 5. Sprawdzenie szczelności sieci.
 6. Przygotowanie kąpieli czyszczącej i wtłoczenie jej do instalacji.
 7. Odpowietrzenie sieci i rozpoczęcie cyrkulacji kąpieli. Cyrkulację prowadzić przez 8-12 godzin, wykonując okresowo badania stężenia kąpieli.
 8. W okresach 2-3 godzin zmienić kierunek cyrkulacji z zasilania na powrót i odwrotnie.
 9. Kiedy dwukrotny pomiar stężenia kąpieli nie wykaże zmian, wypracowaną kąpiel zneutralizować i spuścić do studzienki.
 10. Wypłukać sieć poprzez kilkakrotne napełnienie i spuszczenie wody ze zładu. W trakcie płukania zmienić kierunek cyrkulacji, jak w czasie czyszczenia. Sieć płukać do czystej, klarownej wody.
 11. Sprawdzić szczelność sieci. Odłączyć urządzenia i przygotować sieć do odbioru.